دهم آبان ۱۳۸۹

نگار خارکن کمانچه نواز


فراگیری کمانچه نزد: اردشیر کامکار – هادی منتظری – سعید فرجبوری
کنسرت های متعدد در داخل ایران و همکاری با گروه هایی از قبیل : هم آوایان سال 86 – حسین علیزاده، گزوه مولوی شهرام ناظری سال 87 ، گروه اشتیاق و کوارتت زهی 87 ، استاد محمدرضا شجریان، همراهی با گروه شهناز در کنسرت های اروپا 88
اجرای کنسرت های متعدد در آلمان و فرانسه
نوشته شده توسط علیرضا ترابی - ALIREZA TORABI در |  لینک ثابت   • 
 
Online User